Zelula

Animali-Zelula
Zulula guztien elementu aiparriak hauek dira:
Mintza, Zitoplasma, Organuluak, Mitokondrioak, Bakuoloak Erribosomak eta Nukleoa.
Landare-zelulen zitoplasma barruan  animali-zeluletan agertzen ez iren organulu mota batzuk izan ohi dira: kloroplastoa. Kloroplastoek klorofila dute, eta fotosintesia bidez, eduzkiaren energia erabiliz, bizidunentzat elikagaiak sor ditzakete sudstantzia bizigabeetatik.